תוכנית הלימודים לדוברי אנגלית בכיתות ד' - תשע"ב

שעות שבועיות: שלוש שעות שבועיות

הספרים עימם אנו עובדים בכיתות ד' הם "Let's Go" ו- "Targeted Reading".

"Let's Go" הוא ספר מיועד לכיתה ה' מאושר ע"י משרד החינוך ומעודכן עפ"י תוכנית הלימודים החדשה באנגלית. אנו עובדים במקביל בספר הכיתה ובחוברת העבודה וכן במחברת אנגלית.

"Targeted Reading" הוא ספר אמריקאי שמחזק את הקריאה, הכתיבה, החשיבה והבנת הנקרא.

השפה המדוברת בכיתה היא בעיקר אנגלית, עם הרבה עברית בשביל הסברה וכדומה. במשך השנה ההוראה תהיה יותר באנגלית.

בשיעורי אנגלית ישולבו גם שיעורי מחשב, כחלק מהגישה הסוברת כי יש קשר הדוק בין לימוד השפה ושילוב מיומנויות מחשב, תרגולים ומשימות מתוקשבות. שיעורי האנגלית ינוהלו תוך כדי משחק, לימוד שירים, דקלומים, תרגולים בשפה ואוצר מילים, דיאלוגים, משימות האזנה, קריאה וכתיבה.

בכיתה ד' התלמידים יפתחו ויעשירו את אוצר המילים, ישפרו את ההבנה והיכולת התקשורתית שלהם, ירכשו את תהליך הכתיבה באופן מובנה, ייחשפו לסיפורים, ישפרו את מיומנויות הבנת הנשמע והבעה בעל פה ובכתב. כמו כן, יילמדו מספר חוקי לשון ואיות.

ההערכה מתבצעת במשך כל השנה. ההערכה מבוססת על השתתפות פעילה בשיעורים, הבאת הציוד לכיתה, הכנת שיעורי בית, התנהגות בשיעורים, דפי עבודה, מבחנים וכן עבודות הקשורות לחומר הנלמד בכיתה שיוגשו במשך השנה.

עד סוף כיתה ד', התלמידים ילמדו אוצר מילים יותר רחב, יוכלו לקרוא טקסטים שונים באנגלית (שירים, קטע מידע קצר, מכתבים, סיפורים ארוכים) וכן יבינו את הנקרא. בנוסף, ידעו התלמידים לכתוב משפטים לפי תבניות המשפטים שנלמדו בכיתה וכן יוכלו לכתוב קטעים קצרים בנושאים שונים.