תכנית הלימודים באנגלית לכיתות ד' - תשע"ב

FREDDY'S WORLD PLUS

ספר זה מציע תוכנית קריאה מובנית לכיתות שלמדו בסיס קריאה ומיומנויות פענוח בסיסיות של מילים באנגלית. הספר כולל מגוון רב של פעילויות וסוגי טקסטים שונים (סיפור, מודעה, תפריט, רצועת קומיקס ועוד). כמו כן הספר כולל שירים ודקלומים באמצעותם לומדים התלמידים אוצר מילים וביטויי שיח.

כל פרק בספר כולל משחק קיים בספר שבו אפשר לתרגל את הנלמד בפרק.

בספר יש חשיפה מובנית לאוצר מילים ולשפה שימושית. התרגילים בספר בנויים על פי דרגות קושי וכך ניתן מענה להטרוגניות בכיתה.

התלמידים לומדים מספר הכיתה ומחוברת העבודה במקביל. בנוסף בספר ובחוברת מגוון משימות לביצוע לחזרה והערכה של החומר הנלמד.

ההערכה מתבצעת באופן קבוע בכל השיעורים ואינה מבוססת על מבחנים בלבד. בסיום כל פרק בספר ייערך מבחן בכיתה שיבדוק אוצר מילים שנלמד, משימות שמיעה, כתיבה וקריאה. במהלך השנה אנו לומדים נושאי שפה (דקדוק) כמו נושא יחיד-רבים, מבנה משפט נכון, סדר מילים במשפט וכדומה. גם על נושאים אלו ייבחנו התלמידים במבחן בסוף כל פרק על פי הנושא שנלמד בכל פרק.

בנוסף, ייערכו במשך השנה הכתבות על מילים מתוך אוצר המילים הנלמד.

בשנה זו נעמיק ונבסס את הקריאה ונלמד צירופי קריאה נוספים שחלקם נלמדו בשנה שעברה וחלקם חדשים לתלמידים.

עד סוף השנה מצופה מהתלמידים להכיר את אוצר המילים שנלמד (את מרבית המילים למעט מילים מיוחדות בכתיבתן יידרשו התלמידים לדעת גם בעל פה וגם בכתב), לדעת לקרוא טקסט ברמה המצופה מתלמיד בסוף כיתה ד' (ניתן למצוא לכך דוגמא בסיפורים בסוף הספר), להבין את הנקרא, לכתוב משפטים לפי תמונה או על נושא מסויים על פי מבני המשפט שנלמדו בכיתה במהלך השנה, ליישם את כללי השפה שנלמדו במשך השנה בקריאה ובכתיבה.

במשך השנה יעבדו התלמידים במקביל גם במחשבים בתוכנת אל-נט במגוון רב של תרגילים ומשימות. לכל תלמיד שם משתמש וסיסמא משלו. ניתן ומומלץ לעבוד גם בבית.