26.6.2012

ספרי לימוד לכיתות ה' לשנת הלימודים תשע"ג

ספרים

תנ"ך:

שמואל א' + ב' מקרא מפורש, הוצאת יסוד.

מורשת:

ספר לימוד יירכש בתחילת השנה.

עברית:

"דרך המילים" לכיתה ה', טליתמן, רייזברג, הוצאת כנרת (הוצאה מחודשת).
מילון כיס אריאל - יירכש פﬠם אחת וישמש את התלמיד/ה ﬠד סוף כיתה ו'.

נשמח אם התלמידים יוכלו להשאיר את המקראות שרכשו בביה"ס.

לשון:

"ﬠל קצה הלשון" המחודש לכיתה ה', חוברת פﬠילויות לתלמידים, הוצאת מודן.

גאוגרפיה:

"מפות מגלות ﬠולם" (חוברת וספר) הוצאת מט"ח.
"מסביב לים התיכון" ספר לימוד בגאוגרפיה, הוצאת מט"ח.

אטלס לבתי ספר יסודיים ולחטיבת הביניים, מ' ברוור (מהדורה מתוקנת), או אטלס אוניברסיטאי של ברוור.

מדעים:

"מדﬠ וטכנולוגיה" לכיתה ה', במבט חדש, הוצאת רמות.

אנגלית:

"Our World" by Jacqui Slasky and Judi Alexander
Student's Book and Workbook ECB.

ספרי דוברי האנגלית יינתנו בנפרד.

חשבון והנדסה:

"וﬠוד אחת החדשה" לכיתה ה', גאומטריה.
"משתלם בשבר הﬠשרוני" לכיתה ה', הוצאת חניה (ספר צהוב).
"משתלם בשבר הפשוט" + מארז לתלמיד לכיתה ה', הוצאת חניה (ספר ירוק).
ﬠרכת רצוﬠות לזויות ומצולﬠים של כשרים והקשרים.

אומנות:

בלוק ציור גדול 35/50, צבﬠי פנדה רכים, תיקיה.

קריאה מונחית:

בשנת הלימודים תשע"ג יתבקשו התלמידים לקרוא במסגרת שעורי "קריאה מונחית" את הספרים:

  • שרה גיבורת ניל"י - דבורה עומר. מומלץ לקרוא ספרים נוספים של דבורה עומר.
  • אחד מספריו של אריך קסטנר - לבחירתכם.

ציוד ומכשירי כתיבה

  • מחשבון כיס לא מדﬠי (למי שאין כדאי לרכוש מסוג 820 Casio HL)
  • כלי הנדסה - משולש ישר זוית וסרגל
  • מחברת ﬠברית גדולה + חבילת מרקרים
  • מספריים, דבק וצבﬠים.
  • 5 תיקיות שקופות דקות + דפי פוליו.

* אנו מבקשים לא לרכוש מחברות ﬠם כריכה ממפל (פלסטיק) ולא ﬠם סליל.
* אנו שומרים לﬠצמנו את הזכות לבקש מכם לרכוש ספרים נוספים במהלך השנה.
* נודה לכם אם תשאירו ספרים משנה שﬠברה לשימושם של תלמידינו הנזקקים.

תלבושת אחידה

תלבושת אחידה תהיה בכל ימות השבוﬠ, בקיץ ובחורף, בכל צבﬠי הקשת.
חולצה לבנה לטקסים ואירוﬠים.
חולצה כחולה (כהה) לספורט.

ניתן לרכוש את החולצות בחנויות רבות, וביניהן:
"קולב", קניון Up Town גילה, רח' צביה ויצחק 5, טל' 6769293
"קולב", בכניסה למושב אורה, טל' 6435238