26.6.2012

ספרי לימוד לכיתות ג' לשנת הלימודים תשע"ג

ספרים

תורה:

"חלון אל שמות ויקרא במדבר דברים", הוצאת רכס.

חשבון והנדסה:

"שבילים" לכיתות ג' - 10 חוברות, הוצאת מט"ח.
ﬠרכת רצוﬠות לזויות ומצולﬠים של כשרים והקשרים האוניברסיטה הﬠברית.

מולדת:

"להיות יחד בישראל" ספר וחוברת ﬠבודה לכתה ג', הוצאת מט"ח.

מדעים:

"מדﬠ וטכנולוגיה" לכיתה ג', במבט חדש, הוצאת רמות.

עברית:

"דרך המילים" ספר ג', טליתמן, רייזברג, הוצאת כנרת - מהדורה מחודשת.
מילון כיס אריאל - ירכש פﬠם אחת וישמש את התלמידים עד סוף כיתה ו'.

לשון:

"ﬠל קצה הלשון" המחודש לכיתה ג', חוברת פﬠילויות לתלמידים, הוצאת מודן.

אנגלית:

"Freddy and Friends" by Judy Alexander and Nina Vazan ECB

מוסיקה:

מחברת תווים.

אומנות:

בלוק ציור גדול 35/50, צבﬠי פנדה רכים ותיקיה גדולה.

קריאה מונחית:

אנו ממליצים לקרוא בחופשת הקיץ ספרים של הסופרים הבאים:

  • גלילה רון פדר
  • מירה מגן
  • שלמה אבס
  • יהודה אטלס

ציוד ומכשירי כתיבה

  • 20 מחברות ﬠברית 14 שורות 40 דף
  • 8 מחברות חשבון 40 דף
  • קלסר ﬠבה + חוצצים + דפי שורות פוליו
  • 4 תיקיות שקופות דקות
  • מחק, מחדד, ﬠפרונות, צבﬠי ﬠפרון, צבﬠי פנדה, סרגל, חבילת מרקרים.
  • 2 מחברות שורה גדולות

* אנו מבקשים לא לרכוש מחברות ﬠם כריכה ממפל (פלסטיק) ולא ﬠם סליל.
* אנו שומרים לﬠצמנו את הזכות לבקש מכם לרכוש ספרים נוספים במהלך השנה.
* נודה לכם אם תשאירו ספרים משנה שﬠברה לשימושם של תלמידינו הנזקקים.

תלבושת אחידה

תלבושת אחידה תהיה בכל ימות השבוﬠ, בקיץ ובחורף, בכל צבﬠי הקשת.
חולצה לבנה לטקסים ואירוﬠים.
חולצה כחולה (כהה) לספורט.

ניתן לרכוש את החולצות בחנויות רבות, וביניהן:
"קולב", קניון Up Town גילה, רח' צביה ויצחק 5, טל' 6769293
"קולב", בכניסה למושב אורה, טל' 6435238